# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1027-NSC استفاده از بازی ابتکاری و هیجان انگیز در ارزشیابی تکوینی درس ریاضی ناهید داداش زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1006-NSC الگوی دریافت مفهوم: روشی برای تربیت ذهن و یادگیری مغزمحور حسین حسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1043-NSC آموزش الکترونیکی، مزایا و معایب آن بر سیستم تعلیم و تربیت کشور سجاد گلی، محمد دوستی، زهرا دوستی، مهران گلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1081-NSC بررسی اثرگذاری روش تدریس ساخت گرایی یا E5 بر تربیت ذهن مصطفی کول میرپور، مرتضی کول میرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1031-NSC بررسی بالینی نشانه‌های اضطراب در سطوح مختلف علیرضا رشنودی، احمدعلی تاجدین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1101-NSC بررسی تاب آوری روان شناختی و تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فائزه شاپورجانی، محدثه محمدی، فاطمه اثرکار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1089-NSC بررسی تاثیر استفاده از چندرسانه‌ای های آموزشی بر صلاحیت حرفه‌ای معلمان و تربیت ذهنی دانش آموزان فاطمه السادات افضلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1075-NSC بررسی تأثیر الگوی تفکر استقرایی و امکانات آموزشی در تربیت ذهن دانشجومعلمان نگین میری خراسانی، ملیکا عصمتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1046-NSC بررسی تاثیر شیوه‌های تربیتی والدین بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، سهیلا عزیزی، اعظم دادور، منصوره پورجانب الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1047-NSC بررسی تاثیر شیوه‌های تربیتی والدین در تربیت فرزندان بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، منصوره پورجانب الهی، سهیلا عزیزی، اعظم دادور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1007-NSC بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان (درس مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی) زهرا محمدپور، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1100-NSC بررسی تکنولوژی در آموزش و تاثیر بر خلاقیت شغلی معلمان در آموزش و پرورش فائزه شاپورجانی، محدثه حاجی زاده، نازنین طالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1091-NSC بررسی چگونگی تأثیر مدل یادگیری تجربه‌ای جارویس بر تربیت ذهن و همسانی با جهان پیرامون محمد برنا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1103-NSC بررسی سبک های فرزندپروری و تاثیر بر سبک پردازش هویت در نوجوانی فائزه شاپورجانی، علی قادری، زهرا فتوحی، زهرا رمضانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1003-NSC بررسی میزان استفاده از مؤلفه‌های(ذهن اجتماعی) یا روابط اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان سیف الله رحمانی، مسعود بیننده، فرح اردلان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1030-NSC بررسی نظریة رشد ذهنی پیاژه به عنوان یکی از نظریات تعلیم وتربیت علیرضا رشنودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1023-NSC تأثیرات مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی بر رویکرد مدارس ابتدایی ژینا شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1021-NSC تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش ریاضی واقع‌بینانه (RME) فاطمه بختیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1032-NSC تاثیر برنامه درسی مبتنی بر یاددهی یادگیری فعال بر رشد ذهنی دانش آموزان (موردمطالعه: دبیرستان دخترانه حضرت مریم بوشهر در سال تحصیلی98-1397) زهرا محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1097-NSC تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه ‏فرهنگیان فائزه جاودانه، حمیده جوادی، سید برزو جمالیان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1015-NSC تاثیر مدیریت کلاسی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فاطمه بختیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1044-NSC تحلیل محتوا کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس شاخص های تربیت اجتماعی عمل گرایی مرتضی پورشیرازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1086-NSC تحلیل محتوای کتب علوم تجربی چهارم و سوم ابتدایی براساس رویکرد اکتشافی برونر فاطمه شریفی، محدثه صالحی کهریزسنگی، زهرا وحیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1016-NSC تحلیل محتوای کیفی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر عدالت اجتماعی درسال 99-98 کویستان کشاورزی، یسرا دولتیاری، سوما خواهش، مهتاب مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1087-NSC تحلیل محتوای کمی کتب درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران از منظر ذهن آگاهی مرضیه بیانی، طیبه تجری، مریم عیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1093-NSC تدریس مبتنی بر مغز: اصول و مراحل ژیلا حیدری نقدعلی، لادن افروز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1001-NSC تربیت ذهن و تقویت مغز همراه با یوگا و اثربخشی آن بر یادگیری دروس ریاضی، علوم و فارسی مریم براتعلی، سعیده کریمیان خوزانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1051-NSC تفکرمحاسباتی در آموزش پیش از خدمت معلمان معصومه پوررجب، اکبر پناهی درچه، کلثوم غلامی اندراتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1008-NSC جایگاه برنامه های درسی و معلمان در رشد ابعاد هویت کودکان در دوره ابتدایی حسین حسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1033-NSC روش بدیعه پردازی در هدیه های آسمان،علوم،ریاضی و فارسی ابتدایی پریا محمدیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1052-NSC رویکرد یادگیری مغز محور در فرآیند آموزش ابوالفضل افتخاری شاه آباد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1034-NSC زبان و ادبیات فارسی و تربیت ذهن ستار پیر عین الدین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1019-NSC شفافیت فناورانه در ذهن فراگیران و استلزامات آن در بهره ‏گیری از فناوری آموزشی حمید احمدی هدایت، مهدی نامداری پژمان، فاطمه فضلعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1054-NSC شناسایی مولفه های موثر بر تربیت ذهن کودکان در مدرسه رخساره سادات امییرلطیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1084-NSC طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مغز برای آموزش تفکر و پژوهش ششم ابتدایی،بر مبنای نظریه خلاقیت گیلفورد مریم عیاری، طیبه تجری، مرضیه بیانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1017-NSC طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی و تآثیر آن بر مهارت تفکر حسن نجفیان، صفر علی یازرلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1106-NSC مطالعات روش تدریس فارسی سوم دبستان مینا مینا حرمت‌کیش، سید برزو جمالیان زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1026-NSC مقایسه تأثیر روش مشارکتی و انفرادی بر یادگیری ترکیبات یونی و مولکولی درس علوم تجربی پایه نهم بر اساس سطح شناختی بلوم اکرم عبدالی، محسن موسوی، بتول سبزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1063-NSC مؤلفه های معلم شایسته در تربیت ذهن کودکان مقطع ابتدایی مرضیه صیادی، سعید کرمانی، طیبه تجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1049-NSC نقش آموزش‌های مرتبط با شادمانی در افزایش شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، اعظم دادور، منصوره پورجانب الهی، سهیلا عزیزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1076-NSC نقش روش تدریس بدیعه پردازی در گسترش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی سجاد جعفری زارع، هادی جعفری زارع، شهداد عبداللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1035-NSC واکاوی روش های "تربیت ذهن" در برنامه درسی بر اساس اندیشه های تربیتی صدرالمتالهین شیرازی مهدی رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است